Antidotum Concierge

Zawsze do usług!

Naszą domeną jest czas

Codzienność to bez wyjątku spóźnienia, zapadające deadline’y i często notoryczne, ale nieracjonalne odwlekanie spraw na później. Każde zajęcie wymaga czasu i energii, a wszelakim aktywnościom zawsze towarzyszą emocje. Na każdym kroku czuć impulsywność, pośpiech, presję i rutynę. Z powodu nadmiaru funkcji i chronicznego braku czasu doświadczamy swoistych dysproporcji w życiu rodzinnym, cierpią nasze sprawy osobiste i zawodowe.
Czas to cenny dar. I miara zmian. Niesie nowe doświadczenia i unikatowe zjawiska.
Każdy ma go dokładnie tyle samo, ale życie nie jest idealne i nigdy takie nie będzie.

Wartość

Jako kategoria ekonomiczna czas ma swoją konkretną wartość.
Z perspektywy rozwoju organizacji kwestia zegara kształtuje pojęcie solidności. Nawiązuje do kontroli nad inicjatywami i zadaniami. Jego strata to dowód nieudolności lub względnie trwałej niesprawności organizacji, a także poważne zakłócenie w rozwoju kompetencji.


W rodzimych warunkach pomysł asysty funkcjonuje w postaci rozproszonej i zdecentralizowanej. Ogranicza się głównie do zespołu wirtualnych koordynatorów, którzy wdrażają kampanie reklamowe, zakładają blogi, obsługują handel e-commerce lub programy księgowe. Stosowanie nowoczesnych technik może sprzyjać powstawaniu niedomówień, frustracji i zatracać indywidualny ton oraz poczucie wyjątkowości. Żadna forma komunikacji nie zastąpi kontaktu osobistego.

Dlaczego Antidotum Concierge?

Antidotum Concierge to nadzwyczajna służba i silną strategia zarządzania.


Pozwala odzyskać poczucie kontroli nad codziennymi, ale ważnymi obszarami życia, poznać źródła ograniczeń organizacyjnych, zachować poczucie spełnienia i znaczenia, określić priorytetyzację spraw oraz lepiej wykorzystywać czas i potencjał na urzeczywistnienie ambitnych celów.


W świecie nieprzeciętnych idei, oprócz czasu, lojalność i dyskrecja, pozostaną zawsze najcenniejszą walutą. Podobnie jak sumienność i entuzjazm z bycie częścią zespołu stanowią odwołanie do naszego osobistego systemu wartości i motywacji wewnętrznej. Wierzymy w moc wartości, które zmieniają ludzi i świat.

Oferta

Serwis cechuje szerokie spojrzenie na tworzenie więzi z klientem, rozpoznawanie jego potrzeb oraz umiejętność wskazywania opcjonalnych rozwiązań i twórczych sposobów na:
 • Doskonalenie funkcji organizacyjnych i zapewnianie największej produktywności
 • Tworzenie środowiska zaufania, spójnego komunikowania się i odpowiedzialności
 • Określenie roli doradczej oraz stanowienie wsparcie dla działów podległych
 • Doświadczanie wygody i komfortu – personalizacja wyższego rzędu
 • Trafne wskazywanie trudnych obszarów zmian uwzględniających długotrwałą perspektywę relacji 
 • Inicjowanie strategicznych działań innowacyjnych 
 • Proaktywne poszukiwanie danych w turbulentnych, nieprzewidywalnych, dynamicznie zmieniających się sytuacjach
 • Upowszechnianie najlepszych praktyk 
 • Efekt synergiczny – usprawnienie procesów menadżerskich i rozwój kompetencji zarządczych
 • Proponowanie działań wyprzedzających aktywność konkurencji, zaangażowanie w działalność stałą i czasową zawiązaną z projektem
 • Rozumienie osób o inny poglądach i doświadczeniach
 • Zainteresowanie sprawami wykraczającymi poza zakres obowiązków 
 • Wskazywanie odpowiednich działań zaradczych we własnym obszarze działania

Kontakt

Tel: +48 606 854 052
Email: kontakt@antidotumconcierge.com
Adres: -
NIP: -
Poniedziałek - Piątek
09:00 - 19:00,

Sobota
10:00 - 14:00